Dům

Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Garantujeme získání dotace a veškeré náležitosti k čerpání vyřídíme za Vás.

Naše služby pro Vás zahrnují:

 • zaměření stavby
 • konzultace možností k získání dotace
 • vypracování cenové kalkulace nutných opatření ke snížení energetické náročnosti budovy
 • vypracování projektu a energetického posudku nutného k čerpání dotace
 • podání online žádosti a odeslání veškerých potřebných podkladů na Ministerstvo životního prostředí ČR
 • provedení veškerých odborných prací nutných k čerpání dotace
 • po dokončení realizace potřebných opatření, připravíme veškeré nutné podklady k úspěšnému čerpání dotace.

Program poskytuje následující dotace:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).
 • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Maximální výše dotace:

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2)
Obvodová stěna 500 600 800
Střecha 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlaha na terénu 700 900 1200
Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte a my Vám poradíme, co vše můžete v rámci dotace „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“ získat.

Veškeré důležité informace k čerpání dotace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM naleznete ZDE

Nová zelená úsporám1

NOVINKY

UKÁZKY NAŠICH PROJEKTŮ